کیسون

لوگو کیسون

نام سازمان: کیسون

زمینه فعالیت:سرمایه‌گذار، تامین‌کننده مالی، توسعه‌دهنده و پیمانکار عمومی

وبسایت: kayson-ir.com

شماره تماس: ٢٤٨٠١٠٠٠ – 021

درباره کیسون

کیسون در مرداد ماه سال 1354 ،به عنوان یک شرکت سهامی خاص، در بخش خصوصی، تأسیس شد و فعالیت خود را با مأموریت »سازندگی در تراز جهانی با توسعه قابلیتهای انســانی و ســازمانی برای ارتقای زندگی انسانها  و با چشمانداز رسیدن به یکی از 100 شرکت برتر دنیا به لحاظ درآمد در حوزه های کاری تعریف شده، ادامه داده است. کیسون طی سالهای گذشته تحوالت گسترده ای را در نظامهای مدیریتی و سازمانی خود ایجاد كرده است و امروز دامنه توانمندیهای مدیریتی، فنی، مهندسی و اجرایی آن به عنوان سرمایه گذار، توسعه دهنده و پیمانكار عمومی در  تراز  بین المللی، گستره وسیعی از جمله نفت، گاز و صنعت؛ مسكن و ساختمان؛ حمل ونقل ریلی؛ آب و فاضلاب، و ســیویل را در برمی گیرد. در سال 1383 ســاختار حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و جهت تحقق اهداف استراتژیک کیسون، مرحله جدیدی برای تبدیل ساختار شرکت به هولدینگ آغاز شد.

پروژه های انجام شده

خط لوله انتقال گاز 16 اینچ به طول 70 كیلومتر علیآبادكتول- شاهرود، مخازن نفت تربت حیدریه، تصفیه خانه فاضالب التیمور مشهد ، پروژه لوله گذاری شبكه فاضلاب تهران ، بازار بزرگ ایران ایران مال، محدوده شریعتی-خواجه عبداله پروژه 080,16 واحدمسكونی شهرجدید پرند، طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی و بازار بزرگ ستارخان، مجتمع مسكونی 552 واحدی پرند ، پروژه باغ كتاب تهران ، کنترل پروژه متروی تهران خط 1و2 ،طرح ویژه فرودگاه بین المللی امام خمینی، زیرگذر سواره امیركبیر ، مجموعه تجاری امیركبیر ،


نمونه کار

راه های ارتباطی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعادت آباد، خیابان دوم (عبقری)، پلاک ١٨ ،کد پستی١٩٩٨٦١٨٨٧١

تلفن: ٢٢١٣١٠٣٢ و ٢٤٨٠١٠٠٠ – 0٢١ 
فکس:  ٢٢١٣٤٩٩٢ – 021

hr@kayson-ir.com